1. Mở cửa xe khóa tay

Làm gì khi phải 'cậy cửa' ô tô trong trường hợp khẩn cấp?